ΤΥΧΑΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ (Μέρος 1)